Projekt „Zavádzame inovácie v spoločnosti eSoft s.r.o.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

Príloha:  Oznámenie
Zavádzame inovácie v spoločnosti eSoft s.r.o.