sledovanie výroby online

Pre skupinu Dobré časy sme vyriešili problém dohľadania surovín pre jednotlivé šarže počas výroby.

Je bežné že produkt má stálu receptúru ale zloženie jednotlivých prísad má od rôznych dodávateľov počas celoročnej prevádzky výroby. Zákazník nemal prehľad aký dodávateľ dodával konkrétnu prísadu do receptu. Na základe požiadaviek od zákazníka sme vytovrili výrobný denník kde každá dávka sa sleduje a ukladajú sa informácie o prísadách a hlavne o dodávateľovi jednotlých prísad s komplet fotodokumentáciou vriec ktoré idú do výrobného procesu.

Tým sme zabepečili okamžitý online prehľad o dodávateľovi prísad v ktorom období a do akých šarťí výrobku sa používal počas výroby.

Výrobný denník pre výrobu BIO tyčinike a sušienok