Proxia.live

V spojenej škole sme implemtovali nový dotykový panel  Proxia.live pre potreby zborovňe, kde vedenie školy poskytuje rôzne ifnormácie opre učiteľov s dokumentami, oznamami, a pod.
Dotykový informačný panel  v Spojenej škole Prešov