Proxia Academy je pokrokové online e-learningové riešenie pre manažovanie vzdelávacieho obsahu.

Proxia Academy je pokrokové online e-learningové riešenie pre manažovanie vzdelávacieho obsahu. Môžu ho využiť firmy, ktoré potrebujú zaškoľovať svojich zamestnancov alebo organizácie, ktoré ponúkajú široké spektrum kurzov na zvýšenie kvalifikácie. Zaujímavé a vysoko efektívne využitie má tento vzdelávací systém aj v školách. Učitelia majú lepší prehľad o schopnostiach a vedomostiach svojich žiakov. Našim cieľom bolo priniesť riešenie, ktoré by umožňovalo hodnotiť žiakov nie len známkou, ale aj slovne, kedže slovné hodnotenie je dnes trendom. V spolupráci s vybratými školami sme pripravili unikátne riešenie hodnotenia žiakov, kde sme prepojili hodnotenie nielen samotných vedomostí ale aj proces učenia, aktivity žiakov a všetko sa navyše rozširuje o medzi-predmetové hodnotenie, čo umožnilo sledovať a podporiť výnimočné schopnosti u žiakov.
 
Systém Proxia Academy umožňuje:
  • vytvárať samostatné školiace materiály s implementovanou špeciálnou metodológiou vzdelávania, ktorá umožňuje postupné zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca
  • online testovanie, kde si zákazník môže vytvárať samostatné testy pre každý vzdelávací kurz, ktoré sa môžu automaticky alebo manuálne vyhodnocova
  • online testovanie na presný čas; po uplynutí stanoveného času sa test automaticky uloží a vyhodnotí dané výsledky
 
V súčasnej dobe tento systém využívajú firmy, kde je zvýšená fluktuácia a klasické prezenčné zaškoľovanie zamestnancov je veľmi časovo a finančne náročné. Systém si obľúbia aj školy a vzdelávacie inštitúcie. Žiakov a študentov môžu osloviť aj cez zaujímavé vzdelávacie materiály, ktoré poslúžia ako podporný nástroj pri vyučovaní daného predmetu. Podpora online testovania žiakov sa stane neoceniteľnou pomocou pre každého učiteľa. Momentálne sme v procese implementácie online konferencií do e-learningového systému, ktoré sú v súčasnej dobe často vyhľadávané a čím ďalej tým viac sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderného vzdelávania.
Najmodernejšie technológie v e-learningovom vzdelávaní